ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

KARRIER PORTÁL


 

I. BEVEZETÉS

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (székhely: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4., Cg. 01-10-042418, a továbbiakban: FCSM), mint adatkezelő, a jelen Adatkezelési Tájékoztató keretében ad tájékoztatást a Karrier Portálon történő regisztrálás és állásra jelentkezés során megadott személyes adatok kezelésével kapcsolatosan. 

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban kizárólag a Karrier Portál használata során megadott személyes adatok kezelésével kapcsolatosan tud tájékozódni. 

A Karrier Portál célja, hogy olyan online felületet biztosítson, amelyen történő regisztrálással és állásra jelentkezéssel magán az online felületen keresztül tudja követni jelentkezéseit, és a jelentkezésekre adott válaszokat. 

A Karrier Portálon regisztrálhat és állásra jelentkezhet abban az esetben is, ha jelenleg FCSM alkalmazásban áll, és abban az esetben is, ha nem FCSM alkalmazott. 


 

II. ADATKEZELÉS CÉLJA, A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS TÁROLÁSA

1. REGISZTRÁLÁS

Regisztrációnál legalább az alábbi (személyes) adatok megadása kötelező:

 1. teljes név (vezetéknév és keresztnév),

 2. e-mail cím,

 3. felhasználónév,

 4. jelszó. 

A jelszó időszakonként történő megváltoztatásával elő tudja segíteni a megadott (személyes) adatai fokozottabb biztonságát.  

A fenti adatok megadása nélkül nem tud regisztrálni a Karrier Portálon. 

A fenti, kötelezően megadandó (személyes) adatokon túl a következő (személyes) adatok megadása lehetséges a megfelelő mező kitöltésével a regisztrációt követően, belépés után, a Profilom menüpont alatt:

 1. telefonszám,

 2. második e-mail cím,

 3. születési dátum,

 4. lakcím,

 5. nem,

 6. korlátozott munkaképesség,

 7. jogosítvánnyal rendelkezik-e,

 8. utazási hajlandóság,

 9. számítógépes ismeretek,

 10. nyelvismeretek,

 11. szakképesítések,

 12. szakmai tapasztalat,

 13. műszak típus,

 14. bizonyítványok,

 15. referenciák.

A korlátozott munkaképességre vonatkozó különleges adat megadása nem kötelező. Ha megadja azt a személyes adatot, hogy korlátozottan munkaképes, és esetleg ezen személyes adat részleteit is megadja, kizárólag akkor tegye meg, ha kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy ezen személyes adatot az FCSM a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint az Ön által megadott többi személyes adattal együtt kezelje. Amennyiben a jelen tájékoztatás ismeretében megadja a korlátozott munkaképességgel kapcsolatos adatot, az úgy tekintendő, hogy Ön kifejezett hozzájárulását adta ezen adat jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerinti történő kezeléséhez.

A Karrier Portál felületére a regisztráláskor, vagy azt követően, de állásra jelentkezéstől függetlenül feltöltheti önéletrajzát és motivációs levelét.

A regisztráció történhet a Facebook, a LinkedIn és a Google + felületeinek használatával is. Ha ezeken a social media felületeken keresztül regisztrál, abban az esetben a social media felületén megadott neve, social azonosítója és e-mail címe kerül automatikusan a Karrier Portál regisztráló felületére.

A regisztráló felületen megadott személyes adatokból az FCSM külön nyilvántartást nem készít. Azonban az FCSM felveheti Önnel a kapcsolatot állásajánlattal kapcsolatosan, ha az Ön által a regisztráló felületen megadott (személyes) adat egyezik az FCSM által meghirdetet munkakör, pozíció jelentkezési feltételeivel vagy feltételek valamelyikével. Például az FCSM jogosítvánnyal és adott szakképesítéssel rendelkező munkatársat keres, és Ön a regisztráló felületen megadta, milyen szakképesítéssel rendelkezik és megadta azt az információt is, hogy jogosítvánnyal rendelkezik. Ezért célszerű a regisztráló felületen minél több (személyes) adatot megadni, hiszen ezáltal nő annak az esélye, hogy az FCSM meg tudja Önt keresni konkrét állásajánlattal kapcsolatosan. 

Amennyiben a regisztráló nem saját (személyes) adatait adja meg, az adatközlő kötelezettsége az érintett hozzájárulásának a beszerzése. Az FCSM nem ellenőrizheti a megadott (személyes) adatok helyességét, valóságtartalmát, következésképpen a megadott (személyes) adatok helyességéért és valóságtartalmáért a regisztráló adatközlő vállal felelősséget. Az FCSM - amíg az ellenkezője nem nyer bizonyítást - a megadott (személyes) adatokat helyesnek és valósnak fogadja el, valamint úgy tekinti, hogy a regisztráló adatközlő jogosult a (személyes) adatok megadására.

A sikeres regisztrálást követően az Ön által megadott e-mail címre a Karrier Portál automatikusan e-mailt küld, amely e-mailben található linkre kattintva teheti regisztrálását aktívvá. Az Ön státusza addig aktív, amíg használja a Karrier Portált. Ha nem lép be a Karrier Portál felületére egy éven keresztül, abban az esetben státusza inaktívvá válik, és a Karrier Portál automatikusan e-mailt küld Önnek az Ön által megadott e-mail címre, amely e-mailben található linkre kattintva ismét aktívvá teheti státuszát. Amennyiben ebben az e-mailben található linkre nem kattint az e-mail elküldésétől számított 15 (tizenöt) napon belül, abban az esetben a Karrier Portálról automatikusan törlésre kerülnek az Ön által megadott adatok. Az automatikus törlésről külön e-mailben fog kapni tájékoztatást. Ha ezt követően ismét szeretné használni a Karrier Portált, újból regisztrálnia szükséges.

A regisztráló felületen megadott (személyes) adatok tárolása Magyarországon, bérelt szerveren történik. A szerverszolgáltató adatfeldolgozó, ezért adatait és elérhetőségeit az alábbiakban, külön fejezetben adjuk meg.

2. ÁLLÁSRA JELENTKEZÉS

Az állásra jelentkezésnek nem előfeltétele a regisztrálás, azonban a regisztrálás megkönnyítheti és gyorsabbá, hatékonyabbá teheti az állásra jelentkezést, ugyanis az állásra jelentkezéskor a regisztráló felületen megadott (személyes) adatok automatikusan feltöltésre kerülnek az állásra jelentkezés felületére, így Önnek nem szükséges újból megadni a (személyes) adatait, és így Ön a regisztráló felületen megadott (személyes) adatokkal időt megtakarítva, hatékonyan tud akár több álláshirdetésre is jelentkezni. 

Állásra jelentkezés esetén kötelező feltétel az alábbi adatok megadása:

 1. teljes név,

 2. e-mail cím,

 3. telefonszám,

 4. önéletrajz, 

 5. meghatározott pozíciók, munkakörök esetében a motivációs levél, 

 6. munkabér igény – nettó vagy bruttó összegben meghatározva. 

Ha nem adja meg a fenti (személyes) adatokat, valamint nem fogadja el a felhasználási feltételeket és az adatvédelmi tájékoztatót, abban az esetben nem tud állásra jelentkezni. 

Az állásra jelentkezéskor megadott (személyes) adatok tárolása Magyarországon, bérelt szerveren történik. A szerverszolgáltató adatfeldolgozó, ezért adatait és elérhetőségeit az alábbiakban, külön fejezetben adjuk meg.

3. BELSŐ AJÁNLÁS

Munkavállalóink számára lehetőség nyílt azon aktuálisan nyitott pozícióinkra, melyek szerepelnek a belső ajánlási rendszerünkben, ajánlást küldeni.

Belső ajánlás esetén kötelező feltétel az alábbi adatok megadása:

 1. az ajánló teljes neve, születési ideje, e-mail címe, telefonszáma, munkavégzési helye

 2. azon pozíciók melyekre ajánlani kíván (több pozíció is kiválasztható)

 3. az ajánlott teljes neve, e-mail címe, telefonszáma, önéletrajza, hozzájárulási nyilatkozata.

A megadott (személyes) adatok tárolása Magyarországon, bérelt szerveren történik. A szerverszolgáltató adatfeldolgozó, ezért adatait és elérhetőségeit az alábbiakban, külön fejezetben adjuk meg.

III. ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Az érintett a hozzájárulását az adatkezelés során bármikor visszavonhatja. Amennyiben az érintett visszavonja hozzájárulását, a visszavonás kizárólag a jövőre vonatkozhat, tehát a visszavonásig az adatkezelés jogszerűségét nem érinti, a visszavonásig az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.  

Ha az érintett nem adja meg a kért személyes adatait, abban az esetben az FCSM nem tárol és nem kezel személyes adatokat. 

 

IV. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Ha nem történik állásra jelentkezés, abban az esetben az FCSM a (személyes) adatokat addig kezeli, amíg az érintett az adat törlését nem kéri, vagy a regisztráló felületen megadott (személyes) adatokat az érintett maga nem törli. 

Az érintett a személyes adatai törlését az alábbi módokon kérheti:

 1. human@fcsm.hu e-mail címre küldött elektronikus üzenetben;

 2. postai úton küldött levélben a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Munkaügyi Osztály címzett részére a 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4. szám alatti címre.

A jelentkező a jelentkezéskor megadhatja, hogy a jelentkezés elbírálástól függetlenül a jelentkezését töröljük-e a rendszerből a jelentkezés elbírálását követően. Ha a jelentkező azt kéri, hogy a jelentkezése törlésre kerüljön a jelentkezés elbírálását követően, függetlenül attól, hogy a jelentkező felvételre került-e vagy sem, abban az esetben a jelentkezéssel kapcsolatosan megadott adatok a rendszerből a jelentkezés elbírálását követőn egy hónapon belül törlésre kerülnek.

Ha történik állásra jelentkezés, és a jelentkező nem kérte a fenti bekezdésben meghatározott automatikus törlést, abban az esetben a jelentkezéssel kapcsolatosan megadott adatok a jelentkezést követő egy év elteltével automatikusan, az érintett külön értesítése nélkül törlésre kerülnek a rendszerből, függetlenül attól, hogy a jelentkező felvételre került-e vagy sem. 

Belső ajánlással kapcsolatosan a megadott adatok a belső ajánlást követő egy év elteltével automatikusan, az érintettek külön értesítése nélkül törlésre kerülnek a rendszerből. függetlenül attól, hogy az ajánlott felvételre került-e vagy sem.

Ha az állásra jelentkezés vagy a belső ajánlás alapján sikeres állásra felvétel történik, abban az esetben a munkavállaló külön adatkezelési tájékoztatót kap a munkáltatótól a munkaviszonnyal összefüggésben kezelésre kerülő személyes adatok köréről, céljáról, jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról és minden egyéb, a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályban meghatározott kérdésekről.

 

V. AZ ADATKEZELŐ ADATAI ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

Cégnév: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Székhely: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.
Cégjegyzékszám: 01-10-042418
E-mail: vezig@fcsm.hu  
Törvényes képviselő: Palkó György
Törvényes képviselő elérhetőségei: megegyeznek a fenti elérhetőségekkel.

 

VI. AZ ADATFELDOLGOZÓ(K) ADATAI ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

1. Szerverszolgáltató

Cégnév: Loginet Systems Kft.
Székhely: 1221 Budapest, Vihar utca 5/D.
Cégjegyzékszám: 01-09-904847
E-mail: info@loginet.hu
Törvényes képviselő: Máriás Zsigmond
Törvényes képviselő elérhetőségei: megegyeznek a fenti elérhetőségekkel.

 

VII. AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

Név: dr. Szanyi András
E-mail cím: gdprhun@gmail.com
Postai cím: 1046 Budapest Szőnyi István u. 70.

 

VIII. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

1. TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

Az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozóan írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – tájékoztatást kell adni. A tájékoztatásnak tömörnek, átláthatónak, érthetőnek, valamint világosan és közérthetően megfogalmazottnak, továbbá könnyen hozzáférhető formában nyújtottnak kell lennie. 

A tájékoztatás körét az Általános Adatvédelmi Rendelet 12-14. cikke, 15-22. cikke és 34. cikke határozza meg. A jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza a jelen bekezdésben meghatározott cikkekben foglaltakat.

 

2. VISSZAVONÁS JOGA

Az érintet jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

3. AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOGA

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. adatkezelés célja;

 2. az érintett személyes adatok kategóriái;

 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;

 4. személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

 5. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

 6. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

 

4. HELYESBÍTÉS JOGA

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

5. TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG („AZ ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. az érintett a hozzájárulását visszavonta;

 2. az érintett kérte személyes adatainak törlését;

 3. az érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen;

 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 5. a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítése végett törölni kell.

A személyes adatokat nem lehet törölni, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadsága és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

 2. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.  

 

6. AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

  

7. AZ ADATOVÁBBÍTÁSHOZ VALÓ JOG

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. 

Az adattovábbításhoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

 

8. TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célokból megadott adatkezelés esetére a tiltakozáshoz való jog nem vonatkozik, mivel a tiltakozáshoz való jog közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés esetére, illetve arra az esetre vonatkozik, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 

9. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A PROFILAKOTÁST IS

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.  

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott adatkezelésekkel kapcsolatosan automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben nem történik, profilalkotás nem történik. 

 

10. ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL TÖRTÉNŐ TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: 

 1. az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás   alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 

 2. az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; 

 3. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

11. PANASZHOZ VALÓ JOG

Az adatkezelés jogszerűségének vitatása esetén az érintett az alábbi eljárásokat kezdeményezheti:

 1. Panaszt nyújthat be az adatvédelmi tisztviselőnél.

 2. Bírósághoz fordulhat és kérheti a jogellenes adatkezelés megállapítását, valamint sérelemdíjat és kártérítést követelhet. Jogellenes adatkezeléssel összefüggésben sérelemdíjat és kártérítést csak bíróság jogosult megállapítani. 

 3. Panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., a továbbiakban: Hatóság). A Hatóság nem jogosult sérelemdíjról vagy kártérítésről határozni. 

 

12. A 3. – 9. PONTOKBAN MEGHATÁROZOTT JOGOK GYAKORLÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a fentiekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtja be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett ezt másként kéri. 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

Az adatkezelő a tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: 

 1. észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

 2. megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.

Ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

IX. ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az FCSM a személyes adatok kezeléséhez alkalmazott informatikai eszközök kiválasztása és üzemeltetése során – többek között, de nem kizárólag - az alábbiak teljesülését veszi figyelembe:

 1. rendelkezésre állás: az adatok az arra feljogosítottak számára áll rendelkezésre;

 2. adatkezelés sértetlensége: az adatok sértetlensége biztosított;

 3. adatintegritás: az adatok változatlansága igazolható;

 4. adat bizalmassága, titkossága: jogosulatlan hozzáférés elleni védelem biztosított, csak az fér az adatokhoz, aki erre jogosult.

Az FCSM a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan intézkedéseket alkalmaz, amelyek biztosítják az adatok védelmét, és így az adatkezeléssel kapcsolatos kockázatoknak megfelelő szintű védelmet biztosít. 

Az FCSM az adatokat megfelelő intézkedéssel védi többek között, de nem kizárólag a jogosulatlan hozzáféréstől, a nyilvánosságra hozataltól, a jogosulatlan adattovábbítástól, a jogosulatlan törléstől, a megsemmisüléstől, a sérüléstől és a hozzáférhetetlenné válástól. 

Az FCSM informatika rendszerei és informatikai hálózatai védettek a számítógépes vírusoktól, a számítógépes betörések ellen. 

A jelszó időszakonként történő megváltoztatásával elő tudja segíteni a megadott (személyes) adatai fokozottabb biztonságát.

 

X. „SÜTI” (COOKIE) KEZELÉSE

A sütik (cookie-k) kis adatcsomagok, amelyeket a felhasználó számítógépe vagy a böngészője eltárol, amikor egy weboldalt meglátogat, és a weboldalra történő ismételt látogatáskor a rendszer visszaolvas. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő össze tudja kapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbi látogatásaival, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.  

A sütik használata a weboldal hatékonyabb működése érdekében történik. A sütik abban segítenek, hogy a sütik alapján a weboldal felismeri a visszatérő felhasználókat, ezáltal adatokat lehet gyűjteni a weboldalt látogatók szokásairól, például milyen oldalakat néznek meg a weboldalon, és milyen funkciókat használnak. Az adatok felhasználása a weboldal elemzése, optimalizálása, fejlesztése érdekében történik azért, hogy a szolgáltatás nyújtása hatékonyabban működjön. 

Az adatkezelés célja tehát a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, webanalitikai mérések. 

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. 

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, az előzőleg meglátogatott oldal.

Az adatkezelés időtartama: 12 hónap.

A sütit a felhasználó törölni tudja a saját számítógépéről, valamint letilthatja a böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök / Beállítások menüjében az Adatvédelem / Előzmények / Egyéni beállítások menü alatt cookie, süti vagy nyomonkövetés megnevezéssel van lehetőség.

Ha a felhasználó nem engedélyezi a sütik használatát, abban az esetben a weboldal szolgáltatásait csak korlátozottan, illetve nem teljeskörűen tudja igénybevenni, illetve az analitikai mérések pontatlanok lehetnek. 

 

XI. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Az adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztatót bármikor jogosult a jövőre vonatkozóan egyoldalúan, az érintettek hozzájárulása nélkül módosítani azzal, hogy ha az adatkezelési cél módosul, abban az esetben az érintettek külön hozzájárulásával kezelhetőek a megadott személyes adatok az újabb, módosult adatkezelési célra. 

A mindenkor hatályos Adatkezelési Tájékoztató a https://karrier.fcsm.hu weboldalon elérhető. 

***